+306971693870 Βενιζέλου 3 (εντός της στοάς) - 54624 - Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Διεθνώς brainmattersinstitute@windowslive.com

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ
Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη


Brain Matters Institute

Το 2010 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Brain Matters αφοσιωμένο στην παροχή των καλύτερων υπηρεσιών που βασίζονται σε αποδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους στον τομέα της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας μέσω:

  1. Της αποκλειστικής online εκπαίδευσης επαγγελματιών ψυχικής υγείας.
  2. Της εφαρμογής της ψυχολογικής επιστήμης και θεραπείας για την προώθηση της ψυχικής υγείας μέσω διαδικτυακής και πρακτικής μάθησης.
  3. Της συμμετοχής, προώθησης και εφαρμογής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και προσωπικής ανάπτυξης σε μη επαγγελματίες ψυχικής υγείας με βάση Προγράμματα Ψυχολογίας.
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για οργανισμούς και άτομα.
  5. Συμβουλευτική σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος.
  6. Δέσμευση στην πρακτική, μάθηση και προώθηση της ψυχολογικής επιστήμης.

Η εκπαίδευση και η προσέγγιση βασίζονται σε ασύγχρονη μάθηση και περιλαμβάνει φιλικό υλικό που υποστηρίζεται από εποικοδομητικά σχόλια κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος. Επίσης, διατίθεται συνεργασία μέσω συνομιλίας με τους εκπαιδευτές.


 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2022:

  1. Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζονος Κατάθλιψης και της Σχιζοφρένειας (Διάρκεια 5 εβδομάδες, διαδικτυακό μάθημα, πιστοποίηση από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία)
  2. Αξιολόγηση της Κογνιτικής Υποβάθμισης (Διάρκεια 2 εβδομάδες, διαδικτυακό μάθημα)
  3. Η Νευροψυχολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών: Θεωρία και Πράξη (Διάρκεια 5 εβδομάδες, διαδικτυακό μάθημα)
  4. Κατανόηση των Σχεδίων των Παιδιών (Διάρκεια 2 εβδομάδες, διαδικτυακό μάθημα)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, παρακαλώ επικοινωνήστε με email: brainmattersinstitute@windowslive.com