+306971693870 Βενιζέλου 3 (εντός της στοάς) - 54624 - Θεσσαλονίκη - Αθήνα - Διεθνώς brainmattersinstitute@windowslive.com
hero image

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΝΤΑΡΑΚΗ
Ψυχολόγος Θεσσαλονίκη


Υπηρεσίες
 

Η Δρ. Αλεξάνδρα Πενταράκη είναι εγγεγραμμένη δικαστική πραγματογνώμονας σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η ίδια παρέχει υπηρεσίες και ως τεχνική σύμβουλος. Η εργασία της και τα ενδιαφέροντά της στον τομέα της ψυχολογικής επιστήμης και της νομικής αφορούν τα εξής πεδία:

Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

 Μελέτη δικογραφίας/σχετικών εγγράφων & προφορική ή/και γραπτή γνωμοδότηση
 Ψυχολογική ή/και Νευροψυχολογική εξέταση παιδιών & ενηλίκων
 Ψυχολογική ή/και Νευροψυχολογική εξέταση για χρήστες ουσιών,  για υποθέσεις που αφορούν την ποινική διαμεσολάβηση, για υποθέσεις που αφορούν πρόσφυγες/υποθέσεις ασύλου
 Ψυχολογική αξιολόγηση ρίσκου επικινδυνότητας για την εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς
 Ψυχολογικό προφίλ του δράστη


 Αξιολόγηση καταλογισμού
 Εκτίμηση Δικαιοπρακτικής Ικανότητας
 Εκτίμηση για Αποζημίωση για Ψυχική Οδύνη, Ηθική Βλάβη
 Δικαστική πραγματογνωμοσύνη
 Ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη


 Περιγραφική γνωμάτευση παιδιών & ενηλίκων
 Εργασίες τεχνικού συμβούλου
 Κατάθεση στο δικαστήριο ως πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος
 Κατάθεση στο δικαστήριο ως μάρτυρας-πραγματογνώμονας ή τεχνικός σύμβουλος
 Υποθέσεις που αφορούν το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο


 Προετοιμασία Μαρτύρων
 Οικογενειακό Δίκαιο
 Αστικό & Ποινικό Δίκαιο
 Παιδική Κακοποίηση
 Ενδοοικογενειακή βία
 Ψυχοθεραπεία